De Stora Kaliferna

Author / Translator: 
Saniyasnain Khan
Page: 
144
Binding: 
Hardbound
Weight: 
500
Disable stock for this product: 
0
$6.21

AddToAny

Product Description

Product Description

De första fyra kaliferna i Islam – Abu Bakr, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan och Ali ibn Abi Talib, må Allah vara nöjd med dem alla, är kända som ”de rättledda kaliferna”. Dessa fromma kalifer var bland de närmaste Sahaba (följeslagarna) till Profeten Muhammad (fvmh). Deras liv är en källa av inspiration och motivation för troende i alla tider. Dessa kalifer, som efter varandra var styrelsemän av ett stort imperium, levde väldigt enkla liv, som vanliga människor. Deras föredömliga beteende och höga moraliska karaktär är ett lysande exempel för oss. Vi står i enorm tacksamhet till dem för deras uppoffringar och hängivenhet som hjälpte bibehållandet av Koranen och islams spridning över världen. Profeten sa en gång om Sahaba: ”Mina Följeslagare är som stjärnor. Om du följer någon av dem kommer du att bli vägledd till den rätta vägen.” I ljuset av detta uttalande av Profeten fungerar berättelserna om Sahaba som en vägledning och källa av spirituell upplyftning för oss alla. Vi borde dra lärdomar från deras liv så att vi kan vägledas till den rätta vägen – vägen som behagar Den Allsmäktige Allah.

By the Same Author

Related and Recommended Products